Over Chemie Handboek

Chemie in Nederland is een uitgave van de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI). Zij is al 100 jaar de branchevereniging van de chemische industrie in Nederland. In de keten van grondstof tot eindproduct vertegenwoordigt ze de bedrijven die via chemische processen hun producten maken.

Haar missie is om een omgeving te scheppen waarin de chemische industrie concurrerend, duurzaam, innovatief en zorgvuldig kan ondernemen en groeien, internationaal kan excelleren, én wordt gewaardeerd om haar bijdrage aan de welvaart en het welzijn in Nederland.

Leden en lid worden

Bij de VNCI zijn bedrijven, verenigingen en donateurs aangesloten. Samen met de leden van 10 geassocieerde lid-verenigingen zijn meer dan 600 ondernemingen direct of indirect aangesloten bij de VNCI.